Pionierzy Szczecina

O ProjekcieWitamy na stronie internetowej projektu

PIONIERZY SZCZECINA

Projekt ma na celu odtworzenie i przybliżenie niezwykłego momentu w historii miasta.

Pragniemy za pomocą relacji naocznych świadków odtworzyć wydarzenia roku 1945 i lat następnych.

Opowiedzieć

WIELKĄ HISTORIĘ wydarzeń międzynarodowych

NIEMNIEJSZĄ HISTORIĘ wydarzeń lokalnych

poprzez

INDYWIDUALNE HISTORIE

ich bezpośrednich uczestników.

 Zrekonstruować czas i rzeczywistość, kiedy to w niebywale skomplikowanych okolicznościach decydowała się przynależność państwowa Szczecina i kiedy w ciągu kilku miesięcy została dokonana niemal całkowita wymiana ludności na tych terenach.

Jeżeli chcesz zobaczyć historię polskiego Szczecina oczami tych, którzy ja tworzyli – ZAPRASZAMY!!