Pionierzy Szczecina

Wspierają nas

  • Urząd Miasta Szczecin

znak_miasto

www.szczecin.eu

  • Laboratorium Reportażu – praktyczna szkoła dziennikarstwa przy WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, istniejący ponad 10 lat ośrodek poszukiwań i eksperymentów twórczych w obszarze zespołowej pracy nad tekstem, multimedialnego opowiadania tematu i penetrowania przestrzeni pomiędzy dziennikarstwem a pisarstwem.  

     Wsparcie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym

laboratorium

www.reporter.edu.pl